شعب ما

  • آشپزخانه مرکزی: پاسداران، میدان هروی، مبارک آباد
  • تلفن: 22964171
  • شعبه 1: پاسداران، مبارک آباد
  • تلفن: 32931516
  • شعبه شماره 2: تفلیس، خیابان لسه لیدزه (منطقه شاردنی)
  • شعبه شماره 3: زرتشت غربی پلاک 39
  • تلفن: 88963247
  • شعبه شماره 4: انقلاب، پیج شمیران، پلاک 418
  • تلفن: 77688001

فرم انتقادات و پیشنهادات

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
علاقه مندی ها 0